Udgangskontrol

Home-Abroad.dk © 2018

Udgangskontrol

Vi udfører udgangskontrol, som er en kontrol af medarbejdere, leverandører og andet personale, når de forlader virksomheden. Kontrollen skal sikre, at der ikke medtages andre varer, end dem der tilhører den enkelte personligt og varer, som er betalt for.

Vagten vil på en venlig måde bede om at se personalets medbragte poser/tasker og lignende og udbede sig bon på evt. købte varer.

Virksomheden skal som et led i sin sikkerhedspolitik have tilkendegivet overfor sine medarbejdere og gæster i huset, at udgangskontrol kan forekomme, og at man på forlangende frivilligt skal fremvise sine ting og altid skal kunne forevise gyldig dokumentation for købte varer.

Denne vagtydelse kan med fordel kombineres med brugen af butikskontrollanter og dermed udgøre en målrettet og effektiv indsats mod forekomsten af svind.

Home Abroad Security A/S • Vester Møllevej 3 • 7323 Give • 70 27 30 07 • kontakt@home-abroad.dk • CVR-nummer 38347934