Tilsynsvagt

Home-Abroad.dk © 2018

Tilsynsvagt

Vagten foretager tilsyn med private boligområder, sommerhuse, offentlige institutioner og ejendomme, virksomheder og byggepladser.

Ydelsen kan fortages både som indvendigt som udvendigt tilsyn.

Generelt gælder det for denne type vagtydelse, at vagten ved sin tilstedeværelse i området og ankomst til den pågældende opgave tydeligt signalerer, at der holdes opsyn med ejendommen og området og har dermed en forbyggende virkning i forhold til indbrud og hærværk.

Indvendigt tilsyn

Vagten tilser, at døre og vinduer er forvarligt lukkede og aflåste, at al lys og unødvendig eletricitet er slukket, at der ikke er tegn på indbrud, vandskader eller strømsvigt, at der ikke er uønskede personer tilstede, og at alarm tilsluttes korrekt.

Udvendigt tilsyn

Vagten tjekker, at døre, vinduer, redskabsskure, containere m.v. er sikkert aflåst, at der ikke er tegn på indbrud, hærværk eller skader som følge af vejrlig, og at der ikke befinder sig personer på området, som ikke bør være der.

Benyt tilsynsvagten i forbindelse med ferien, hvor boligen er uden opsyn, så du undgår at komme hjem til en ubehagelig overaskelse! Vi tømmer postkassen og sørger for at tilse huset, så du roligt kan tage afsted på ferie.

Home Abroad Security A/S • Vester Møllevej 3 • 7323 Give • 70 27 30 07 • kontakt@home-abroad.dk • CVR-nummer 38347934