Prøvekøb

Home-Abroad.dk © 2018

Prøvekøb

Vores prøvekøbere agerer som almindelige kunder og udfører varekøb med udgangspunkt i forhåndsaftalte opgavebeskrivelser. Formålet med købene er at sikre, at virksomhedens interne retningslinjer for korrekt registrering og håndtering af varer og sikkerhedsprocedurer efterleves og at afprøve medarbejdernes opmærksomhed.

Prøvekøb har en stor effekt i forhold til at få afdækket ”huller” i virksomhedens sikkerhedsniveau og er et effektivt redskab til at forebygge svind.

Efter hvert køb gennemgås købet med en ledende medarbejder, og der udfærdiges en udførlig rapport, som mailes til butikken.

Som en udbygning af prøvekøbet tilbyder vi ”Mystery shopping”, hvor yderligere faktorer som produktkendskab, serviceniveau og butikkens fremtoning i fht. overskuelighed og ryddelighed måles på tilsvarende vis af prøvekøbere, som optræder som almindelige kunder.

Home Abroad Security A/S • Vester Møllevej 3 • 7323 Give • 70 27 30 07 • kontakt@home-abroad.dk • CVR-nummer 38347934