Sikkerhedsbranchen

Home-Abroad.dk © 2018

Sikkerhedsbranchen

Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og Sikring

SikkerhedsBranchen er en interesseorganisation bestående af virksomheder, der arbejder professionelt med sikkerhed og sikring.

Brancheforeningen blev stiftet i 1992. Foreningens over 300 medlemmer tegner sig i dag for ca. 90 procent af markedets totale omsætning.

Dermed fremstår SikkerhedsBranchen som en stærk aktør, der ud over at varetage medlemmernes interesser, også har til opgave at sætte vigtige emner om sikkerhed og sikring på den politiske dagsorden.

En troværdig samarbejdspartner

Alle SikkerhedsBranchens medlemmer lever op til foreningens etiske regelsæt, som sikrer medlemmernes kunder - og herunder slutbrugerne - seriøse og professionelle samarbejdspartnere, der garanterer fortrolighed om kundernes sikring.

Via uddannelse af branchens medlemmer, information om brug af sikringsprodukter, undervisning og udvikling af standarder yder SikkerhedsBranchen kunderne en ekstra sikkerhed ved samarbejde med medlemsvirksomhederne.

SikkerhedsBranchen optræder endvidere som en seriøs samarbejdspartner i mange sager om sikkerhed og sikring med bl.a. politi, Forsikring & Pension, Det Kriminalpræventive Råd, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Justitsministeriet, Forsvaret, Forbrugerstyrelsen, Center for Menneskerettigheder, faglige organisationer m.fl.

Stærk struktur

SikkerhedsBranchen har valgt en struktur og en professionel ledelse, der sikrer foreningens stærke position - også i fremtiden.

 

 

Home Abroad Security A/S • Vester Møllevej 3 • 7323 Give • 70 27 30 07 • kontakt@home-abroad.dk • CVR-nummer 38347934