Certificeringer

Home-Abroad.dk © 2018

Certificeringer

ISO 9001:2015:2015 Certificering i kvalitetsledelse

Som en seriøs og professionel vagtvirksomhed er det en selvfølge for Home Abroad Security A/S, at vores kunder altid modtager vagt- og serviceydelser, der lever op til de indgåede aftaler og forventninger.

 

Home Abroad Security A/S er certificeret efter ISO 9001:2015 standarden, hvilket betyder, at vi løbende kvalitetssikrer vores virksomhed og opstiller mål for forbedring af vores vagt- og serviceydelser. Vores ISO 9001:2015 certificering indebærer, at vi har fået gennemgået vores virksomhed fra top til tå for at sikre vores kunder, at vi altid lever op til gældende standarder og krav for vagtvirksomheder og dermed leverer kvalitetsydelser.

 

Kvalitet skal ses i sammenhæng med både miljø og sikkerhed, og derfor har vi udviklet et kvalitetssystem, som omfatter alle medarbejdere i Home Abroad Security A/S, og er med til at sikre, at alle forhold i en kompleks hverdag prioriteres rigtigt.

 

Kvalitetssystemet kontrolleres to gange årligt af SikkerhedsBranchen og Intertek, hvorved vi til stadighed sikrer os, at vi overholder gældende retningslinjer samt kravene i ISO-9001:2015 standarden.

OHSAS 18001:2008 Certificering i arbejdsmiljø

Vi tror på, at et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for, at Home Abroad Security A/S kan skabe en attraktiv og sikker arbejdsplads for vores medarbejdere og dermed sikre et godt resultat for vores virksomhed som helhed.

 

Hos Home Abroad Security A/S tror vi på, at et godt arbejdsmiljø giver mere engagerede og tilfredse medarbejdere samt et lavere sygefravær.

Det er vigtigt for os, at god trivsel er i fokus - et godt psykisk arbejdsmiljø prioriteres højt.

 

Alt i alt er det vigtigt for Home Abroad Security A/S, at det daglige arbejde såvel internt i virksomheden som eksternt hos kunder foregår i et sundt og sikkert arbejdsmiljø, samt at

Home Abroad Security A/S i samarbejdet med vores kunder prioriterer et godt arbejdsmiljø.

 

OHSAS-certificeringen har været vigtig for os, da vi kontinuerligt arbejder på at forbedre os.

Vi vil være på forkant og ønsker at være den fortrukne samarbejdspartner indenfor

vagtbranchen, både forhold til kunder og medarbejdere.

 

OHSAS-certificeringen kontrolleres to gange årligt af SikkerhedsBranchen og Intertek,

hvorved vi til stadighed sikrer os, at vi overholder gældende retningslinjer samt kravene i

OHSAS 18001:2008 standarden.

Bekendtgørelse 1101:2013 Kronesmiley

I sammenhæng med OHSAS 18001:2008 har Home Abroad Security A/S fået anerkendt arbejdsmiljøcertificeringen af Arbejdstilsynet og derved opnået retten til at benytte os af en kronesmiley.

 

Et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat viser, at virksomheden arbejder systematisk og målrettet med arbejdsmiljøet.

 

Arbejdstilsynet fører ikke risikobaserede tilsyn med certificerede virksomheder.

 

 

Læs mere om 1101:2013 Kronesmiley her!

Home Abroad Security A/S • Vester Møllevej 3 • 7323 Give • 70 27 30 07 • kontakt@home-abroad.dk • CVR-nummer 38347934